Werkwijze

Duidelijk.

Kortdurende begeleiding 

De duur van het behandeltraject zal liggen tussen de 5 en 15 sessies van een uur. Vooraf en na iedere 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats.

De belangrijkste motivatie om de behandeling zo snel mogelijk te laten verlopen ligt bij het kind. De verschillende levensfasen volgen elkaar snel op. Elke nieuwe fase vraagt alle aandacht en energie van het kind. Als er een probleem optreedt in een fase en het kind kan dit met behulp van begeleiding oplossen, dan kan het kind zich ten volle wijden aan de nieuwe levensfase, die daardoor veel gemakkelijker wordt doorlopen.

Hiermee voorkom je dat het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Waarom zal je een kind lang in behandeling nemen als het ook kort kan!

Kosten

Helder.

Kortdurende begeleiding 

Het tarief per sessie bedraagt €75,-. Alle sessies duren een uur en er is geen wachtlijst. Dit geldt voor zowel de oudergesprekken, de coachingssessies met het kind en de gesprekken op school. Heeft u recht op een uitkering dan is een lager tarief eventueel bespreekbaar.

Telefonisch overleg met instanties zoals huisarts, school of andere therapeut worden niet in rekening gebracht. Op verzoek kunt u een verslag van de begeleiding ontvangen.

De kosten hiervoor bedragen €50,– welke u direct na afloop van de afspraak dient te voldoen. Indien bij verhindering de gemaakte afspraak voor een oudergesprek of kindertherapie sessie 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.