Kortdurende begeleiding 

De duur van het behandeltraject zal liggen tussen de 5 en 15 sessies van een uur. Vooraf en na iedere 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats.

De belangrijkste motivatie om de behandeling zo snel mogelijk te laten verlopen ligt bij het kind. De verschillende levensfasen volgen elkaar snel op. Elke nieuwe fase vraagt alle aandacht en energie van het kind. Als er een probleem optreedt in een fase en het kind kan dit met behulp van begeleiding oplossen, dan kan het kind zich ten volle wijden aan de nieuwe levensfase, die daardoor veel gemakkelijker wordt doorlopen.

Hiermee voorkom je dat het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Waarom zal je een kind lang in behandeling nemen als het ook kort kan!


Doel van coaching en therapie

Het doel is dat het kind zich vrij voelt van belemmeringen en zich sterk voelt in zijn of haar denken en handelen. Door de coaching en/of therapie vindt het kind zelf oplossingen en krijgt het kind handvatten aangereikt zodat hij/zij een keuze kan maken hoe hij/zij wil reageren in een bepaalde situatie. Hierdoor krijgt het kind meer invloed op zijn/haar eigen psyche waardoor de ik-sterkte van het kind toeneemt. Dit geeft meer vrijheid.


Integratieve Kindercoaching / Counseling

Integratief betekent dat de coach gebruik maakt van verschillende verklaringsmodellen en behandelmethoden. Niet het systeem of de visie van de coach staat centraal, maar de klacht van het kind. Ieder kind is uniek! Hierdoor is iedere begeleiding een eigen proces voor ieder individu. Deze aanpak geeft kinderen de mogelijkheid om verantwoording te nemen voor hun problemen en deze op een eigen, unieke wijze op te lossen.

Samen met het kind onderzoek ik de klacht van het kind en indirect ook datgene waar de ouders tegenaan lopen. Ik richt me op de binnenwereld van het kind, de relaties binnen het gezin en op de relaties in de buitenwereld, zoals bv. school, familie en vriendjes. Wat is er aan de hand en van welke hulpbronnen kan het kind gebruik maken om de klacht op te lossen? Tijdens de sessies ontwikkelt het kind inzicht in zijn gedachten, gevoelens en gedrag en kan hierdoor zijn/haar handelen veranderen.

Aan de hand van verschillende spel -en/of gesprekstechnieken, afgestemd op de belevingswereld van het kind, kan ik erachter komen waar het kind last van heeft en hoe het daarmee omgaat. Spelenderwijs laten kinderen zien wat er aan de hand is en welke oplossingen er zijn. De één speelt met ridders, de ander is de prinses. De één wil zijn gevoelens tekenen en weer een ander wil boksen tegen de boksbal. Ieder doet het op zijn eigen, unieke manier. Ik sluit hierbij aan door middel van drama, naspelen van situaties, tekenen, spelvormen en verhalen. 

Ik maak gebruik van gesprekstechnieken en (knuffel)dieren. Er wordt soms een rollenspel gespeeld of ik schrijf een verhaal waarin een boodschap verstopt zit. De aanpak is divers en wordt iedere keer op het kind afgestemd. 

Ieder kind maakt zijn eigen keuzes in de therapieruimte. Sommige kinderen beginnen meteen te tekenen of te knutselen. Anderen willen alleen maar ‘gewoon’ spelen. Alles is mogelijk. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het kind controle krijgt over zijn klacht, waardoor de belemmering wordt weggenomen en het kind weer vrij kan groeien en ontwikkelen. 

Uw kind weet het, kan het en doet het!

Omdat ik in dienst van het kind werk, werk ik volgens de  rechten van het kind  en stel ik daarom te allen tijde het kind, dus ook uw kind, centraal.